[Toplam:1    Ortalama:5/5]

Diğer adı pointer olan bu sistemler bütünü içerisinde C++ bir dil olarak kabul edilir. Teknik terim içerisinde çok önemli bir yere sahip olan ve en temel yapı taşlarından biri olan C++ pointerları, diğer dillerden bazı noktalar itibariyle ayrılır. Bu sistemi diğer dillerden ayıran en önemli nokta ise değişkenleri bellek içerisindeki adreste tutabilme ve onlarla işlem yapmadır. Bu konuyu tam olarak kavrayabilmek için C++ adresin kavramının iyi anlaşılma gerekir. Ayrıca burada bulunan değişkenler, bellek içerisinde nasıl bir konumla yerleşmiştir sorusunun incelemesinin yapılması da gerekir. Özellikle bilgisayar yazılımcıları, programcıları, mühendisleri bu işaret dilleri ile ilgili yoğun çalışmalar yapmaktadır. Bilgisayar sisteminin gelişimi için bu konu son derece önemlidir.

C++ Belleğe Nasıl Yerleşir?

C++ işaretçisinin belleğe yerleşimi ve sahip olduğu değişkenler ile ilgili kritik noktalar vardır. Bu işaret dilinde pek çok işlevin aksamadan yerine getirilebilmesi için mutlaka değişkenlerden yararlanmak gerekir. Örneğin Integer üzerinden bir sayı tutmak gerekirse int veri değişkeni yani veri tipi kodlanmalıdır. Bunun yanında karakter tutmak istendiğinde char adı verilmeli ve buna göre bir kod oluşturup atama yapmak gerekir. Bunun yanı sıra ondalık değerde bir sayı tutulması hedefleniyorsa da flot veya double gibi bir değişkenin atanması söz konusu olur. Verilen bu bilgiler, oldukça yüzeyseldir ve derine inildiğinde çok daha kompleks bir yapının olduğu görülür. Bu konu ile ilgili yani c++ veri tipleri üzerine bir bilgi eksikliği varsa bunların bir an önce kapatılması gerekir. Önemli olan noktalardan biri de değişken tanımlandığında bunun arka planında nelerin olduğudur. İnteger üzerinden örnek vermek gerekirse bellek içerisinde nelerin yer aldığını farklı kombinasyonlar aracılığıyla değerlendirmek mümkündür.

C++ Belleğinde Değer Tanımlama

Yukarıda söz ettiğimiz konu ile ilgili bir değerlendirme yapmak gerekirse, bellek bulurken sayı vermek gerektiğini unutmanız gerekiyor. İlk olarak stack bellek bölgesini ele alacak olursak, burada 4 byte değerinde bir alanın yer aldığını görürüz. Bunun nedeni ise Interger işaretçisinin C++ içerisinde 4 byte kadar yeri işgal etmişidir. 4 byte yerine double bir alan tanımlamanız durumunda ise 8 byte değerini oluştuğunu göreceksiniz. Atanılan bu değer, 26 yani ikilik bildiren binary sayı sistemi içerisine değerlendirilir. 32 bit olduğu var sayıldığında verilen 26 rakamı, önceden belirlenmiş olan 4 byte değerindeki alana bütün bölüme 8 bit gelecek şekilde paylaştırılır. Bu durumun hayali olarak düşünülmesi zordur. Fakat görsel bir destek ile akılda çok daha kalıcı bir hale gelebilir. Bu işlemin ardından sayı değişkeni bellek yani programlama içerisinde kullanılabilir.

C++ Adres Kavramı Ne Demektir?

C++ işaretçiler ve adres kavramı, bilgisayar yazılımcılarının yakından takip ettiği bir konudur. Bu veri tipleri ile ilgili olarak bellekte yer alan yerleşimlerin örneklerle anlatılması gerekir. Adres kavramı ise bu verinin sayısal değerler üzerinden programların içerisinde konumlandırılmasıdır. Buna göre 9000000 şeklinde verilen bir yerleştirme, C++ üzerinden sırasıyla devam eder ve bunlar boş ve dolu hücreleri gösterir.

Pointer Ne Demektir?

C++ Pointer yani İşaretçi olarak gösterilen bir sistemdir. Bu sistemler bir program içerisinde kullanır. Bir programlama içerisinde 900000 şeklindeki sayılarla hücre gösteriminde bulunan sistemlere işaretçi ya da pointer denir. Burada bilinmesi gereken iki temel kural bulunur. Bunlardan biri, pointerlar içerisinde * karakteri bulunmaz. Öte yandan tanımlanan işaretçilerde, adres değeri ile aynı veri tipi kullanılmalıdır. Char veri tipinin ınteger içerisinde olmaması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eleven + 17 =